Dahua Partner App

Dahua Partner App
Được viết vào ngày 06/06/2017

APP dành đối tác của. Công cụ này được thiết kế để quét mã QR của sản phẩm (cũng mã S/N), lưu trữ hồ sơ mua hàng và đăng ký dự án. Lợi ích lớn có thể được cấp cho Đối tác Đại lý thông qua APP, như chiết khấu dự án, giảm giá hàng loạt, khuyến khích mục tiêu ... Lợi ích có thể khác nhau giữa các quốc gia và bạn có thể lấy thông tin chi tiết từ đại diện bán hàng địa phương của Dahua.

Link Smart Download : https://dl.gafaba.com/dahua-app-partner


Hotline: 0936.766.737 camera@ebstech.vn