Hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi DAHUA (Reset Password)

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi DAHUA (Reset Password)
Được viết vào ngày 24/03/2016

1. Hướng dẫn khôi phục mật khẩu đầu ghi DAHUA (Reset Password)

-  Device port: 80,3777,3778.

-  Mobile App: gDMSS lite, gDMSS HD lite (trên androi).

                      iDMSS lite, iDMSS Plus  (trên IOS).  

-  Giao diện Web: Web Services.

Hãy login với user name: 888888 và password: 888888. Sau đó đổi ngày của đầu ghi sang ngày 30/11/2019 lúc 14h15. Sau đó logout ra rồi login lại với user là admin và password là 506360 (131720;581492;555128).

2. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 101

DEVICE PORT: 80,8670,101 (102)

MOBILE APP: Tmeye

-  BƯỚC 1:  tắt nguồn đầu ghi.

-  BƯỚC 2: Tháo pin Cmos trên bo mạch.

-  BƯỚC 3: Bật nguồn đầu ghi.

-  BƯỚC 4: đăng nhập với user: admin và password 010100.

-  BƯỚC 5: khôi phục mật khẩu mặc định ở phần quản lý tài khoản.

-  BƯỚC 6: tắt nguồn và lắp PIN cmos vào bo mạch.

3. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 80,8000,8001

DEVICE PORT: 80, 8000,8001

MOBILE APP: IMSeye, IMSeye new, Smart HD

- BƯỚC 1: tắt nguồn DVR.

- BƯỚC 2: tháo pin Cmos.

- BƯỚC 3: bật nguồn đầu ghi.

- BƯỚC 4: đăng nhập với user: admin và password: 000000.

- BƯỚC 5: khôi phục lại tài khoản mặc định.

- BƯỚC 6: tắt nguồn, lắp pin Cmos và bật nguồn lên.

4. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 80 6036

DEVICE PORT: 80, 6036

MOBILE APP: supercam, superlive, superlivepro, NVMS.

- BƯỚC 1: tắt nguồn DVR.

- BƯỚC 2: tháo pin Cmos.

- BƯỚC 3: bật nguồn đầu ghi

- BƯỚC 4: đăng nhập với user: admin và passworD: ttvvtthuanyuan.

- BƯỚC 5: khôi phục lại tài khoản mặc định.

- BƯỚC 6: tắt nguồn, lắp pin Cmos và bật nguồn lên.

5. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHÂU ĐẦU GHI PORT 80,34567,34599

DEVICE PORT: 80,34567,34599.

MOBILE APP: Kmeye, Vmeye, Vmeye super, Vmeye Cloud.

 

-  Bước 1: tắt nguồn DVR.

-  Bước 2: Tháo Pin Cmos.

-  Bước 3: Bật nguồn DVR, sử dụng phần mềm Super Password. 

- Bước 4: nhập ngày tháng năm ở đầu ghi vào nhấn OK.

- Bước 5: bật nguồn đầu ghi và đăng nhập với user: admin, password như phần mềm cấp cho, chọn khởi động lại và khôi phục tài khoản.

 

- Bước 6: đổi lại password trong đầu ghi, tắt nguồn và lắp pin Cmos lại.

6. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 80 DVRII

DEVICE PORT: 80

MOBILE APP: IWATCH DVR II

-  BƯỚC 1: tắt nguồn DVR.

-  BƯỚC 2: tháo pin Cmos.

-  BƯỚC 3: bật nguồn đầu ghi.

-  BƯỚC 4: đăng nhập với user: admin và password 12888.

-  BƯỚC 5: khôi phục lại tài khoản mặc định.

-  BƯỚC 6: tắt nguồn, lắp pin Cmos và bật nguồn lên.


Hotline: 0936.766.737 camera@ebstech.vn